Met oog voor mensen

Met oog voor mensen

 

Lid of donateur

Meld je aan, wordt lid of donateur en draag bij aan zorg, ondersteuning en informatievoorziening voor alle bestaande en toekomstige patiënten en hun omgeving. In Nederland en Europa!

Lidmaatschap

Het reguliere lidmaatschap is voor alle (oud) patienten en directe familieleden zoals broers, zussen en (groot)ouders. Als lid steun je natuurlijk de patientenvereniging. Leden hebben stemrecht in de Algemene Ledenvergadering. Je stuurt dus mee met het dagelijks bestuur. Je krijgt dan al ons nieuws en hebt toegang tot alle bijeenkomsten zoals de RB-Patientendag en (lokale) thema bijeenkomsten. Soms zijn er ook internationale bijeenkomsten en congressen waar het RBVN een vertegenwoordiging van bestuur en leden naar uitzend. Als je dat interessant vindt, dan kun je je daarvoor aanmelden bij het secretariaat. De contributie bedraagt nu € 15 per adres (gezinslidmaatschap) per jaar in 2018. Uw bijdrage dekt de vaste lasten.

Lid worden van het RBVN

Buitengewoon leden

Iedereen die RBVN en haar doelen een warm hart toedraagt maar niet onder het reguliere lidmaatschap valt, kan buitengewoon lid worden. Veel medici, vrienden en kennissen van RB-famlies, onderwijsinstellingen etc. zijn buitengewoon lid. Ook dan bedraagt het ldimaatschap € 15,- per jaar (2018). Buitengewoon leden hebben overigens geen stemrecht in de Algemene Leden Vergadering. Daarmee blijft RBVN een onafhankelijke patientenvereniging. Buitengewoon leden ontvangen alle nieuwsberichten en worden uitgenodigd voor de RB-Patientendag. Sommige themabijeenkomsten of lokale activiteiten zijn alleen voor reguliere leden toegankelijk. 

Donateur worden

Iedereen kan doneren! Nu al ontvangen we regematig bijdragen van (buitengewoon) leden of donateurs. In overleg worden donaties in nieuwsberichten bekend gemaakt of blijven ze anoniem. Veel leden doneren incidenteel of structureel bovenop hun contributie. Dat maakt het voor ons mogelijk meer te organiseren en ontmoetingen te creeren. Donaties vormen ook de financiele basis voor het in Nederland (BeNeLux) verder uitrollen van de "Awareness Campign Retinoblastoma". Het vroegtijdig ontdekken van retinoblastoom is één van onze pijlers als Nederlendse patientenvereniging waarbij we in Europees verband optrekken met vele andere internationale zusterorganisaties.

We streven ernaar binnen de eerste 5 jaar na oprichting (2015) een ANBI en/of CBF status aan te vragen. Onderdeel van een goede en transparante inrichting van onze patientenverneiging is tevens de digitalisering van boekhouding en financiele administratie. Overigens zetten alle bestuursleden en vrijwilligers zich "onbezoldigd" in voor RBVN. Dat betekent dat er geen financiele vergoeding tegenover staat. 

RBVN

Vereniging voor Retinoblastoompatiënten. Met oog voor mensen en met aandacht voor hun directe omgeving zoals (groot)ouders, verzorgers, broertjes, zusjes en scholen en welzijnsorganisaties.

Wat anderen zeggen

"Laat je leven niet laten leiden door retinoblastoom, maar maak het een onderdeel er van. Je kunt er meer dan 90 mee worden, maar onderweg zal je veel ervaren."
(Willem Kind, 91)

Contact

RBVN
Veldhuizenstraat 75
1106 DG Amsterdam

info@ver-ooginoog.nl